Spisskompetanse på forbrukerlovgivning

GRUPPESØKSMÅL

Et gruppesøksmål innebærer at én eller en sammenslutning av rettssubjekter, kan gå til søksmål på vegne av en hel gruppe med lignende problem. Forbrukeradvokaten har erfaring med å føre saker for flere forbrukere mot samme motpart.

Besøks- og postadresse: Uranienborgveien 1, 0351 Oslo

telefon 232 03 232  | org. nr. 913839811 mva | post@forbrukeradvokaten.no

Uranienborgveien 1, 0351 Oslo
telefon 232 03 232  | org. nr. 913839811 mva
post@forbrukeradvokaten.no