Forsinkelsesrente

Hvis du ikke betaler penger du skylder til avtalt tid, kan du bli ansvarlig for å betale forsinkelsesrenter (morarenter). Forsinkelsesrenter er ment som en erstatning skyldneren må betale for å dekke det tapet den andre parten får ved at han ikke får betalt til avtalt tid.

Spisskompetanse på forbrukerlovgivning

Forsinkelsesrenten  fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 8,5 % fra 1. juli 2018. For perioden det ennå ikke er fastsatt forsinkelsesrente for, brukes sist fastsatte forsinkelsesrente.

Du kan bruke Regjeringens rentekalkulator for beregning av forsinkelsesrenter.

Besøks- og postadresse: Uranienborgveien 1, 0351 Oslo

telefon 232 03 232  | org. nr. 913839811 mva | post@forbrukeradvokaten.no

Uranienborgveien 1, 0351 Oslo
telefon 232 03 232  | org. nr. 913839811 mva
post@forbrukeradvokaten.no