Utkastelser

I noen tilfeller er det nødvendig for en utleier å få avsluttet leieforholdet raskere enn ved en alminnelig oppsigelsesprosess. Det kan være fordi leietaker skylder husleie, eller fordi leietaker opptrer på en måte som gjør det nødvendig for utleier å avslutte leieforholdet raskt.

Det er kun namsmyndighetene som har adgang til å gjennomføre utkastelser (tvangsfravikelser) i Norge. Det er også strenge regler hvor når man kan begjære en leietaker kastet ut, og det er derfor viktig at man tidlig i prosessen følger disse reglene til punkt og prikke.

Forbrukeradvokaten har lang erfaring med fravikelsessaker, både fra utleier- og leietakersiden, og vil kunne bistå i prosessen.

Besøks- og postadresse: Uranienborgveien 1, 0351 Oslo

telefon 232 03 232  | org. nr. 913839811 mva | post@forbrukeradvokaten.no

Uranienborgveien 1, 0351 Oslo
telefon 232 03 232  | org. nr. 913839811 mva
post@forbrukeradvokaten.no