Veggdyr og andre skadedyr

Flere og flere får den ubehagelige opplevelsen av å få veggdyr inn i boligen sin. Ved leieforhold fører dette gjerne til en tvist mellom utleier og leietaker om hvem som har ansvaret for å sørge for, og betale for veggdyrsaneringen.

Husleieloven har ingen lovbestemmelse som direkte regulerer hvem som har ansvaret for veggdyrsaneringen. Etter praksis i Husleietvistutvalget er imidlertid utgangspunktet at utleier har ansvar for veggdyrsaneringen.

Dersom utleier skal kunne kreve kostnaden til veggdyrsanering av leietaker må utleier som et minimum sannsynliggjøre at veggdyrene kom inn i boligen i leietakers leietid, i tillegg til at utleier må sannsynliggjøre at det er den aktuelle boligen som er kilden for veggdyrangrepet.

Forbrukeradvokaten har bred erfaring med saker som omhandler veggdyr og andre skadedyr, både fra utleier- og fra leietakersiden.

Besøks- og postadresse: Uranienborgveien 1, 0351 Oslo

telefon 232 03 232  | org. nr. 913839811 mva | post@forbrukeradvokaten.no

Uranienborgveien 1, 0351 Oslo
telefon 232 03 232  | org. nr. 913839811 mva
post@forbrukeradvokaten.no