Prosedyreerfaring

Forbrukeradvokaten har siden starten i 1999 fokusert på å bistå i saker helt til de finner sin løsning. Mange saker løser seg uten rettssak, mens i andre saker må man få dom i saken. Samtlige av forbrukeradvokatens advokater fører jevnlig saker for domstolene.

Spisskompetanse på forbrukerlovgivning

Informasjon før stevning – Link til artikkel på Forbrukeradvokatens arkiv

Her finner du eksempler på noen saker vi har løst:

Besøks- og postadresse: Uranienborgveien 1, 0351 Oslo

telefon 232 03 232  | org. nr. 913839811 mva | post@forbrukeradvokaten.no

Uranienborgveien 1, 0351 Oslo
telefon 232 03 232  | org. nr. 913839811 mva
post@forbrukeradvokaten.no